Hjälp dina trädgårdsfåglar

Vintern kan vara en svår tid får vilda fåglar; en tid, till skillnad från perioder med god skörd, när fåglar kämpar för att överleva under de svåra verkligheten under kalla vintermånader. Frosten ensam, vilket gör att marken härdar och blir mestadels otillgänglig för många fåglar som söker gruber, larver och maskar, kan vara den dödande orsak för många vilda fåglar.

Genom att tillhandahålla en alternativ källa till näring i dina trädgårdar kommer många tusentals fåglar runtom i Sverige att hjälpas till under dessa otroligt tuffa tider. Lite hjälpande, säger man, går långt, och det gäller mer än någonting för våra trädgårdsfåglar.

Det är ett tråkigt faktum att vår älskade Blåmes, i vissa studier, visade sig ha ökat tiden den spenderar efter mat på vintern avsevärt; Faktum är att cirka 75% av dagsljuset tillbringar i jakten på mat.

Praktiska vintertips för att hjälpa dina trädgårdsfåglar

Om det finns en jämn och regelbunden tillgång till näringsrik mat i din trädgård kommer fåglarna att komma. Denna regel gäller vanligtvis under de flesta viktiga perioder av året, som häcksäsongen, men kan vara särskilt relevant under vintern.

Se upp för fåglar på morgonen, och tänk på att detta är en viktig tid för utfodring, eftersom fåglarna försöker fylla på sin förlorade energi på natten och ofta är hungriga på morgonen. Detta följs sedan på kvällen av en mängd utfodringsaktivitet, eftersom fåglar förbereder sig för den långa vinternatten framöver.